subsequor

subsequor
subsequor, secutus, 3, follow after.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ԶՀԵՏ — ( ) NBH 1 0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԵՄ — (եցի.) NBH 2 0091 Chronological Sequence: Unknown date չ. ἁκολουθέω, ἔπομαι, ἕπειμι sequor, consequor, subsequor, imitor . Զհետ երթալ ուրուք. գնալ զկնի հետոց կամ ընթացից ուրուք. եւ Զհետ լինել. հետամուտ լինել իմիք. վարիլ իւիք. նմանիլ. անսալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ձ. ՀԵՏԵՒԵՄ ՀԵՏԵՒԻՄ ἁκολουθέω, ἔπομαι , ἕπειμι sequor, consequor, subsequor, imitor. Զհետ երթալ ուրուք. գնալ զկնի հետոց կամ ընթացից ուրուք. եւ Զհետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱԼԻՆԻՄ — ( ) NBH 2 0191 Chronological Sequence: 6c ἑπιγίνομαι supervenio, subsequor. Ի վերայ գալ. լինել զկնի. հետեւանալ. *Յատուկն մակալինի տեսակումն. քանզի պա՛րտ է մարդ գոլ, զի ծիծաղական իցէ. Պորփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԱՀԵՏԵՒԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0342 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ձ. παρακολουθέω subsequor, sector, adsector. Առընթեր հետեւիլ. անմեկնելի զհետ երթալ՝ գալ՝ լինել. *Առաջին սահմանն յարահետեւի ամենեցունց առընչիցն. Արիստ. առինչ.: *Յարահետեւօղք իմաստասիրացն. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԵՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0347 Chronological Sequence: 6c, 8c չ. παρέπομαι consequor, subsequor, adsector. Յարիլ ամենայնիւ. անվրէպ զհետ երթալ, հետեւիլ. *Հետեւին անուան հինգ. եւ յարեւանայ բային ութ (պարագայք). յարին նմա այսք՝ որք եւ բային. Թր. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”